Löydä uusia polkuja, luo uusia lenkkireittejä

kartoitus

Polut kartalle ja ihmiset poluille

Tämä blogikirjoitus on suunnattu yrittäjille ja yhteisöille joiden toimintaan heidän lähialueensa (metsä)polut olennaisesti liittyvät. Kohderyhmää on erityisesti luontomatkailuun & luonnossa harrastamiseen panostavat yritykset, niitä tukevat paikalliset matkailuyhdistykset ja luonnossa liikkumiseen keskittyvät yhdistykset. Poluilla liikkumisella tässä artikkelissa tarkoitetaan jokamiehenoikeuksien puitteissa tapahtuvaa kuntoilua ja retkeilyä:

  • Markus
    Markus