logo
TUKI

trailmap

Trailmap lentoon

Markus
2024-07-09
Trailmap lentoon

Ovatko Trailmapin kartat ja reittisuunnittelu sinulle tärkeä työkalu lenkkeilyssä ja retkillä luonnossa? Onko Trailmapin missio "innostaa ihmisiä ulos luontoon liikkumaan" lähellä sinunkin sydäntäsi? Jos haluat tukea Trailmapin kehitystä, niin tässä postauksessa konkretiaa ja taustoja.

Trailmapin kehitykselle on kaksi kriittisen tärkeätä tekijää: 1) OpenStreetMap-kartoitus ja 2) Trailmapin Plus-tilaajat.

OpenStreetMap-kartoitus (OSM) on pohja sille, että Trailmapin tärkeimmät kartat ja reititysautomaatti toimivat hyvin ja mahdollisimman laajasti eri puolilla Suomea. OSM-kartoitus tukee laajasti kaikkia OSM:ää käyttäviä sovelluksia, ei vain Trailmapia, siksi kartoituksen tukeminen on mahdollisuus vaikuttaa todella laajasti ulkoilijoihin ja ulkoliikunnan harrastajiin.

Kiitos viimeisen 10 vuoden OSM-polkukartoituksen tilanne Suomessa on jo varsin hyvä, erityisesti polkujen kartoituksessa JA luokituksessa maastopyöräilyyn olemme jo lähes Euroopan mestareita (Suomessa yli 24000km polkuja kartoitettu, edellä vain Italia jossa yli 30000km). Mutta vielä riittää mahdollisuuksia parantaa karttaa, sekä polkujen että pienempien teiden, erityisesti metsäautoteiden osalta.

Kuka tahansa voi kontribuoida OSM-karttaan: vaatii tunnin pari ohjeiden lukua & harjoittelua, sitten voi hyvinkin pienillä rupeamilla, muutama minuutti kartoitusta lenkin jälkeen, parantaa karttaa. Lue tämä päästäksesi alkuun: Ohjeet kartoitukseen.

Toinen kriittinen tekijä on Trailmapin Plus-tilaajat eli ne sovelluksen aktiiviset käyttäjät jotka maksavat sovelluksen käyttämisestä. Nämä käyttäjät mahdollistavat Trailmapin toiminnan jatkumisen ja kehityksen, sekä itselleen että niille käyttäjille jotka eivät maksa Trailmapin käytöstä. Tämä osa-alue on vasta matkansa alussa, taustaa voit lukea lisää aiemmasta blogi-postauksesta.

Plus-tilauksen tekeminen on suoraa & tärkeintä tukea Trailmapille. Arvokasta on sen lisäksi "epäsuora" tuki: auttaa uusia käyttäjiä löytämään OSM-polkukartta & Trailmap, tukea nykyisiä käyttäjiä sovelluksen käytössä ja antaa palautetta sovelluksen kehitykseen.

Alla hieman syvemmin taustoitusta aiheesta eli Trailmapin ns. freemium-mallista.

Maksullinen vai maksuton?

Kysymys "maksuton vai maksullinen" ei ole digitaalisten palveluiden & sovellusten kohdalla aina helppo ymmärtää, joten avataanpa sitä hieman ensin:

Jos käyt mukavassa kahvilassa keskustassa, ostat kahvia ja vietät kahvilassa aikaa, niin et ihmettele miksi siitä pitää maksaa. Harva myöskään ihmettelee miksi kahvi maksaa useamman euron, vaikka vesijohtovesi ja kahvinpavut eivät voi mitenkään niin paljoa maksaa. On itsestäänselvää, että kahvilan yrittäjä ei voi pyörittää toimintaa jos asiakkaiden maksut eivät kata mm. vuokraa, henkilöstökuluja, materiaalikuluja jne.

Moni Internetin palvelu ja sovelluskaupan sovellus on "maksuton", ja siten suurin osa käyttäjistä on tottunut erilaiseen normiin kuin ym. kahvilan kohdalla: maksamisesta on tullut digitaalisessa maailmassa "poikkeus". Internetissä pätee palvelun tuottajan puolella kuitenkin samat lainalaisuudet kuin kahvilan kohdalla: vuokrat (pilvipalvelut & työkalut) ja henkilöstökulut (työtunnit) pitää jotenkin pystyä kattamaan, muuten ei toiminta jatku, saatikka kehity.

Pienimuotoinen toiminta on toki mahdollista tarjota maksuttomana, esim. sellaiset harrasteprojektit, joissa työmäärä ja kulut ovat riittävän pieniä kehittäjän yksinään kannettavaksi - ainakin niin kauan kunnes isoin innostus hiipuu, ja sen myötä moni tälläinen projekti sammuu. Avoimen lähdekoodin projektit ovat toinen malli, joka soveltuu tietyntyyppisiin hankkeisiin.

"Maksuton" pitkäjänteinen toiminta Internetissä perustuu yleensä seuraaviin malleihin:

  • Liiketoimintamalli perustuu mainontaan ts. käyttäjän huomion myymisestä mainostajille ja tarkan tiedon keräämisestä käyttäjästä, jotta kohdistettu mainonta on mahdollista (vain kohdistettu mainonta tuottaa kunnolla)
  • Liiketoimintamalli voi myös perustua johonkin muuhun malliin, jossa joku muu taho kuin käyttäjä maksaa, esim. markkinapaikoissa kuten Amazon, tavaran myyjä maksaa komission markkinapaikalle tai käyttäjien tuottamaa dataa on mahdollista paketoida ja myydä eteenpäin, esim. Strava toimii osin näin.
  • Ns. Freemium-malli, mitä uusi Trailmap:kin käyttää, tarjoaa palvelua sekä maksuttomana että maksullisena - käsitellään tätä hieman tarkemmin alla

Trailmapin osalta on valittu linja, jossa ei sotketa käyttäjän kokemusta ja käyttöliittymää mainoksilla, eikä myöskään kerätä käyttäjiltä mitään dataa myytäväksi eteenpäin. Näin vaihtoehdoksi rahoittaa toiminta jää käyttäjien maksut palvelulle.

Freemium-malli sopii erityisen hyvin Trailmapille, koska se mahdollistaa yhtäaikaa kaksi asiaa: palvelun tarjoamisen (maksuttomana) suurelle joukolle käyttäjiä ja palvelun rahoituksen. Näin pystytään toteuttamaan Trailmapin missiota ja samalla varmistamaan toiminnan jatkuvuus rahoituksen avulla.

Freemium-malli - miten se toimii

Freemium-malli on yksi yleisimpiä malleja maksullisissa palveluissa, tosin siitä on hyvin monta eri variaatiota. Perusajatus on yksinkertainen:

  • Maksuton käyttö ("free") on mahdollista tiettyyn rajaan asti: toiminnot, käytön määrä, kokeilujakso tms.
  • Täyden palvelun ("premium") käyttäminen on on maksullista

Freemium-mallin kaksi puoltaFreemium-mallin kaksi puolta

Maksuton käyttö toimii markkinoinnin välineenä: se tuo käyttäjiä sovelluksen pariin, käyttäjien on helppo ottaa sovellus käyttöön ja kokeilla mitä hyötyä siitä on. Osalle hyöty on niin merkittävä, että he alkavat maksamaan palvelusta. Olennaista on ymmärtää kaksi asiaa:

  • Maksuton käyttö toimii vain, jos riittävä määrä käyttäjiä tekee maksullisen tilauksen. Maksuton käyttö käsitellään freemium-mallissa "markkinointikuluna" eli maksullisen mainonnan sijaan sama raha käytetäänkin maksuttoman käytön tarjoamiseen.
  • Maksullisen käytön osalta on olennaista, että riittävä osuus käyttäjistä maksaa (tyypillisesti 5% - 25% markkinan koosta riippuen) ja että käyttäjien saaman hyödyn ("arvon") määrä yhdistyy maksamiseen palvelusta. Eli kantava ajatus ei ole, että "jotkut toiminnot maksavat", vaan että käyttäjän hyöty ja kehittäjän hyöty kulkisivat käsikädessä. Se millä perusteella (toiminnot, käytön määrä tms.) maksaminen sitten määräytyy on sovelluskohtaista ja usein toimiva tapa pitää löytää kokeilemalla (koska käyttäjien saamaa arvoa ei valitettavasti voi suoraan mitata ja sitoa maksua siihen).

Trailmapin freemium-malli

Trailmapin freemium-mallin maksullinen osuus eli "Plus-tilaus" perustuu tällä hetkellä toimintoihin: omat reitit, reittijäljet, kartat saa ilman rajoituksia käyttöön tekemällä tilauksen. Jatkossa osa mobiilisovelluksen ja karttatiilien toiminnoista vaatii myös tilauksen.

Plus-tilaajia on lähtenyt kertymään nyt kesäkauden myötä ja siten kokemuksia mallista on myös alkanut karttumaan. Kiitos kaikille tilaajille - teidän tuki on tärkeätä, sekä suoraan kulujen kattamiseen että myös vahvistamaan luottamusta siihen että sovelluksen kehittämisessä ollaan oikeilla jäljillä, eivätkä pitkät päivät sorvin ääressä ole menneet hukkaan!

Tilaajien osuus kaikista käyttäjistä on vielä hyvin alhainen, arviolta hieman yli yhden prosenttiyksikön (1-2%), mutta saattaa olla alle 1%:kin (käyttäjien kokonaismäärää ei ole aivan helppo mitata GDPR jne. lakien myötä). Vakaan tilanteen, eli tasapainon saavuttaminen kustannusten ja tulojen välillä, vaatii siten vielä merkittävää kehitystä, sekä kaikkien käyttäjien määrässä että tilaajien prosentuaalisessa osuudessa.

Käyttäjien määrä kasvaa hiljalleen ja siinä nykyiset käyttäjät voivat olla apuna, alla seuraavassa osiossa muutamia mahdollisia keinoja. Suomessa markkinan koko on kuitenkin tämänkaltaiselle sovellukselle rajallinen, joten tämän takia on myös välttämätöntä saada tilaajien osuus kaikista käyttäjistä kasvamaan. Onneksi lähtötilanne tilaajien osuuden suhteen on varsin alhainen, joten pienempikin määrällinen kasvu tuottaa suuremman prosentuaalisen kasvun.

Tällä hetkellä mietinnän alla on löytää keinot, joilla Plus-tilaajien määrä saadaan kasvuun - mieluiten sellaisella tavalla, että samalla kun useampi aktiivinen käyttäjä (jotka sovelluksesta merkittävästi hyötyvät) tekee tilauksen, niin muutokset harvoin sovellusta käyttäville maksuttoman version käyttäjille olisivat pieniä.

Plus-paketin vuositilauksessa kuukausimaksu on 3€ - eli vastaava summa kuin esim. lenkillä syöty pulla tai neljännes normaalista Kotipizzasta - tämän verran arvoa siis pitää sovelluksella vähintään pystyä tuottamaan aktiiviselle käyttäjälle. Uskoisin että tässä tavoitteessa on mahdollista onnistua kun puhutaan sovelluksen aktiivisimmista käyttäjistä.

Muut keinot tukea Trailmappia

Ohessa listattuna muita keinoja, millä Trailmappia voi tukea:

  • Markkinoimalla Trailmappia muille käyttäjille, esim. SoMe-alustoilla. Paljon on luonnossa liikkujia, jotka eivät ole kuulleet OSM-polkukartasta, eivätkä Trailmapista. Kertomalla heille, että on jotain parempaakin tarjolla kuin MML:n maastokartta tekee palveluksen niin heille kuin OSM-polkukartoittajille ja Trailmapille.
  • Muiden käyttäjien tukeminen Facebookin eri ryhmissä ml. "Trailmap Suomi" Trailmappiin liittyvillä vinkeillä ja vastauksilla kysymyksiin. Tämä auttaa käyttäjiä saamaan enemmän hyötyä sovelluksesta.
  • Palautteen ja ideoiden lähettäminen suoraan minulle support@trailmap.fi tai "Trailmap Suomi" ryhmään. Samoin mahdollisista virhetilanteista kannattaa lähettää heti sähköpostia. Tämä kaikki auttaa sovelluksen kehittämistä.