Käyttäjän asetusten tallentaminen mobiililaitteen paikalliseen tietovarastoon

Sovellus tallentaa käyttäjän asetuksia mm. kartan keskipisteen, valitut karttatasot ja käyttäjän muokkaamia sovelluksen asetuksia käyttäjän mobiililaitteen paikalliseen tietovarastoon. Tiedot ovat vain Trailmap-sovelluksen käytössä. Käyttäjä voi ne halutessaan tyhjentää poistamalla sovelluksen laitteestaan.

Kolmansien osapuolien palvelut

Trailmap-sovellus hyödyntää seuraavia kolmansien osapuolien palveluita:

  • MapAnt-suunnistuskartta
  • Kapsi ry:n MML:n maastokartta ja ortokuvat

Nämä sivustot voivat mahdollisesti kerätä tietoa sinusta tallentamalla mm. mobiililaitteesi verkko-osoitteen.

Mobiilianalytiikan käyttö sovelluksessa

Trailmap-sovellus kerää tietoa käyttäjän käyttämistä sovelluksen toiminnallisuuksista. Tietoa kerätään ainoastaan siitä mitä toiminnallisuuksia on käytetty ja miten usein. Sovelluksen toimintojen, esim. reittijälkien, tietosisältöä ei kerätä. Kerättyä tietoa käytetään sovelluksen toimintojen ja laadun kehittämiseen käyttäjälähtöisesti.

Analytiikkatiedon keräämisen käytetty palvelu on kolmannen osapuolen tarjoama analytiikkaohjelmisto (Amplitude).

Mobiilianalytiikan avulla kerätään seuraavia tietoja:

  • käyttäjän asentaman Trailmap-sovelluksen yksilöivä tunniste
  • käyttäjän sijainti: maa ja kaupunki
  • kellonaika
  • käytetyt toiminnot
  • laitetyyppi ja käyttöjärjestelmä