Trailmapin kartat 3D MTB, MTB ja Talvi MTB on mahdollista saada näkymään myös muissa verkkopalveluissa ja mobiili-sovelluksissa jotka tukevat ns. karttatiilipalvelimen ("tile server") määrittelemistä. Trailmapin tarjoamien karttapalveluiden käyttö on sallittua yksityiseen ei-kaupalliseen käyttöön ja kohtuudella, tarkoittaen että ladattujen tiilien määrä on sellainen että se ei häiritse palvelun toimintaa. Normaalissa kartan käytössä tämä ei ole ongelma. Muun käytön osalta ota ensin yhteyttä support (miuku) trailmap.fi.

Tiilipalvelimia on useamman tyyppisiä, eivätkä ne ole keskenään täysin yhteensopivia. Trailmapin karttatiilipalvelu noudattaa ns. OpenStreetMap-standardia ("tiled web map", "slippy map") joka on yksi yleisimmistä jollei yleisin kuluttajapalveluiden käytössä oleva standardi. Vaihtoehtoisia muita standardeja on mm. WMS, WMTS ja TMS.

Jos käyttämäsi sovellus viittaa vain tiilipalvelimiin, mutta ei erikseen WMS, WMTS tai TMS lyhenteisiin niin on todennäköistä että se tukee nimenomaan OpenStreetMap-standardin mukaisia tiilipalvelimia. Joidenkin sovellusten ohjekirjat ovat kovin epäselviä asian suhteen, joten silloin pitää vain kokeilla.

Tiilipalvelimet määritellään sovelluksiin yleensä muodossa:

https://<www-osoite>/<kartan nimi>/z/x/y.png

Määrittely kertoo missä www-osoitteessa tiilipalvelin sijaitsee, mitä karttaa käytetään ja z (zoom) kertoo suurennuksen, x & y koordinaatit. Nimensä mukaisesti karttatiilipalvelin tarjoilee kartan pieninä 256x256 tai korkealla tarkkuudella 512x512 pikselin "tiilinä" joita sovellus hakee karttatiilipalvelimelta ruudun koosta riippuen muutamasta muutamaan kymmeneen kerralla. Hakiessaan tiettyä karttatiiltä sovellus korvaa ym. tiilipalvelimen määrittelyssä kohdat z, x ja y aina tietyn tiilen määrittelevillä numeroarvoilla.

Vaikka ym. formaatti on hyvin yleinen, niin se mikä vaihtelee sovellusten kesken on tapa millä z, x ja y kuvataan tiilipalvelimen määrittelyyn. Toiset sovellukset haluavat hakasulut ympärille (esim. {z}), toiset haluavat hakasulkujen lisäksi $-merkin (esim. {$z}) ja kolmannet jonkin muun variaation.

Toinen asia mikä vaihtelee on sovelluksien tuki ns. korkean resoluution tiilille ("high-res" tai "retina"). Korkean resoluution tiilet ovat 512x512 pikseliä ja siten sopivat paremmin nykyaikaisille mobiili-laitteille ja tietokoneiden tarkemmille näytöille. Trailmap-sovellus käyttää näitä sekä tietokoneella että mobiili-versiossaan.

Kuvaformaatti on kolmas asia missä on eroja. Kaikki sovellukset tukevat vanhempaa png-kuvaformaattia. Osa tukee uudempaa ja huomattavasti tehokkaammin kuvat pakkaavaa webp-kuvaformaattia. Trailmapin 3D MTB kartta tukee molempia kuvaformaatteja, mutta webp-kuvaformaatin käyttö on vahvasti suositeltavaa koska se pienentää huimasti siirrettävän datan määrää.

Ym. asiat pitää selvittää sovellusten ohjekirjasta jotta voi hyödyntää alla kuvattuja Trailmap-karttatiilipalvelimien tietoja.

Trailmap kartat tiilipalveluina:

  • MTB kartta: https://mtb-tileserver.trailmap.fi/tiles/{z}/{x}/{y}.png
  • MTB kartta korkealla resoluutiolla: https://mtb-tileserver.trailmap.fi/tiles@2x/{z}/{x}/{y}.png
  • MTB Talvikartta: https://mtb-tileserver.trailmap.fi/tiles_winter/{z}/{x}/{y}.png
  • 3D MTB kartta https://tilestrata.trailmap.fi/d3-mtbmap-cache/3d/{z}/{x}/{y}.webp - huom. webp-kuvaformaatti, jota eivät kaikki sovellukset tue, on kuitenkin huomattavasti paremmin pakattu kuin png. Jos sovelluksesi tukee vain png-kuvaformaattia niin korvaa ym. määrittelystä lopusta "webp" vain "png":llä.
  • 3D MTB kartta korkealla resoluutiolla: https://tilestrata.trailmap.fi/d3-mtbmap-cache/3d/{z}/{x}/{y}@2x.webp - huom. sama kuin yllä, eli sekä webp- & png-kuvaformaatit ovat tuettuina.

MapAnt-suunnistuskartat ovat saatavilla sovelluksiin myös. Katso ohjeet MapAnt-tiimi sivuilta >.

Maanmittauslaitoksen maastokartat ja ilmakuvat ovat tarjolla useammasta lähteestä, yksi vaihtoehto on Kapsi ry. Katso tarkempaa tietoa heidän sivuiltaan >.

Jotkut sovellukset, ainakin Android-laitteiden OruxMaps ja Locus Map, osaavat käyttää myös samoja karttoja kuin Garmin-laitteet. Voit siis ladata täältä > Garmin-kartan ja asentaa sen sovellukseen jolloin kartta on käytettävissä metsässä myös ilman kunnollista verkkoyhteyttä ns. offline-tilassa.